PROUD! FILMFESTIVAL | LGBTQ-film i Paradis | 30. sep - 7. okt '17

FILMANMELDELSE

9
maj

Uganda: Vær hetero eller dø

I starten af februar blev The Anti-Homosexuality Bill igen fremsat i Ugandas parlament.

Homoseksualitet er allerede ulovligt i Uganda, og hvis det kontroversielle lovforslag vedtages, kan det betyde dødsstraf til dem, der ikke holder sig på heteroseksualitetens smalle sti. Lovforslaget har opbakning i et religiøst samfund, hvor homoseksualitet rimer på kolonialisme.

»Det er fremmed for os, og det er simpelthen ikke normalt,« svarede Ugandas forhenværende Minister for Etik og Integritet Nsaba Buturo, da vi spurgte ham om, hvorfor homoseksualitet er ulovligt i Uganda.

I vores undersøgelser før og under feltarbejdet i Uganda stødte vi på en opfattelse af, at homoseksualitet er et vestligt og ekspanderende fænomen, der er indført i Afrika af de tidligere kolonimagter.

Den samme forståelse afspejles i medierne. »Neo-colonialism fuels homosexuality in Africa« og »Plan to recruit youths into gay acts« lyder eksempler på overskrifter trykt i ugandiske aviser efter lovforslaget The Anti-Homosexuality Bill blev fremsat første gang i oktober 2009.

Udover forslaget om dødsstraf for »homoseksualitet af særlig grov karakter«, for eksempel sex med handicappede, foreslås også blandt andet fængselsstraf på tre år, hvis man som »autoritetsperson« får viden om en overtrædelse af loven og ikke indberetter den skyldige til myndighederne inden for 24 timer.

Den homoseksuelle myte
Vores undersøgelse af mediediskurser omkring seksuelle minoriteter viser, at homoseksuelle overordnet fremstilles som en beskidt, pædofil, prostitueret, smittebærende, ukristelig og rekrutterende global bevægelse. Kort sagt: Homoseksuelle er en trussel mod ugandisk kultur og den nationale sikkerhed. En trussel, der må stoppes.

Fremstillingen har en mytisk karakter: Den har ikke hold i virkeligheden, og den skaber et normalt og sundt »os« i konflikt med et usundt og unormalt »dem«, der må udstødes af samfundet.

Myten om de rekrutterende homoer kan ses som en årsag til, at for eksempel lovforslaget og den politiske modstand mod homoseksuelle kan få opbakning. I denne forståelse er lovforslaget en afstandstagen fra Vestens formynderiske indblanding i Ugandas (og Afrikas) interne anliggender og samtidig en beskyttelse af befolkningen mod den rekrutterende, homoseksuelle bevægelse.

Halleluja og homofobi
Også kirken spiller en rolle i det homofobiske samfund. Uganda blev kristent, efter de koloniale missionærer ankom, og kirken har i dag stor betydning i mange uganderes dagligliv.

Vores undersøgelse viser, at mange læserbreve imod homoseksualitet trykt i ugandiske aviser finder deres argumentatoriske krudt i Bibelen – plus at en række fremtrædende, ugandiske præster har udtrykt deres støtte til lovforslaget.

Læs mere om kriminalisering af homoseksuelle i Uganda, samt en personlig beretning om forholdene i landet her